Imprimeix

Escola i família unides en la integració de nens immigrants: el projecte

SOFT és un projecte europeu que promou la integració dels nens immigrants a nivell social i escolar a través de l'aprenentatge d'idiomes, tant en famílies immigrants com a locals de les mateixes escoles de preescolar i primària, i que es complementa amb activitats col·laboratives dissenyades per pares i professors (immigrants i locals).

40 col·legis, 80 professors i 800 nens de 5 països diferents (Regne Unit, Alemanya, Itàlia, Espanya i Suïssa) participaran en aquest projecte durant tres anys, des del desembre de 2012 fins al novembre de 2015.

L'aprenentatge d'idiomes es durà a terme mitjançant l'enfocament del format narratiu, un programa educatiu resultant de previs projectes europeus i que configura la base teòrica dels materials coneguts com "Hocus & Lotus". S'ha demostrat l'eficàcia d'aquest programa d'aprenentatge de llengües estrangeres en escoles d’infantil i primària, així com dins l'entorn familiar.

Els objectius del projecte són els següents:

  • Millorar les habilitats lingüístiques dels infants implicats (llengua / llengües del país d'acollida, diverses llengües dels immigrants i aprenentatge conjunt d'una nova llengua per part de famílies locals i també famílies immigrants).
  • Promoure la integració social mitjançant diferents activitats collaboratives que hauran de desenvolupar les famílies i els professors.
  • Millorar la qualitat de les relacions entre escoles i famílies pel bé dels nens i el seu futur rendiment acadèmic.

Es realitzarà un treball de recerca científic mitjançant la recollida de dades en les diferents etapes del projecte per tal d'analitzar els resultats, tant de l'aprenentatge de llengües com de la integració.

Els 7 socis del projecte aporten habilitats, experiències i competències diverses:

  • Università Sapienza di Roma (Itàlia).
  • Università Roma 3 (Itàlia).
  • Dinocroc International Training Institute srl (Itàlia).
  • University of Edinburgh-Bilingualism Matters (Regne Unit).
  • Haute Ecole Pédagogique BEJUNE (Suïssa).
  • Kommunale Integrationszentren (Alemanya).
  • Institució Pau Casals (Espanya).

 

Descàrrec de responsabilitat de la CE

Aquest projecte s'ha finançat amb la col·laboració de la Comissió Europea. Aquest web és responsabilitat exclusiva dels seus autors. La Comissió no és responsable de l'ús que pugui fer-se de la informació aquí difosa.

 

 

UA-51160787-1